Bitcoin is niet democratisch

Er zijn veel misconcepties over wat Bitcoin nou werkelijk is. Dit is overigens niet verrassend, gezien de jonge leeftijd van de technologie. Op de www.bitcointalk.org forum, dus onder Bitcoin belangstellenden, is er nog steeds een discussie gaande over wat Bitcoin nou wekelijk is. De resultaten van een poll op de forum of Bitcoin nou democratisch is geeft de verwarring over Bitcoin goed weer:

Bitcointalk Bitcoin democratie

Ik ben ervan overtuigd dat Bitcoin onmogelijk democratisch is en nooit democratisch zal worden. De kerneigenschap van Bitcoin is namelijk dat het vrijwillig is en de boekhouding van transacties totaal geautomatiseerd is geregeld zonder enige inmenging van mensen. Jij, alszijnde vrije persoon, kiest er vrijwillig voor of je wel of niet een Bitcoinwallet aanmaakt en of je wel of niet Bitcoins gebruikt als handelsmiddel. Je bent aldus vrij om mee te doen met de Bitcoineconomie of om je er volledig buiten te sluiten. Er wordt niet gestemd of je moet participeren of dat je je bandbreedte moet opofferen voor het Bitcoin netwerk. Met andere woorden: de participatie in de Bitcoinwereld is puur vrijwillig.

Dit is natuurlijk in tegenstelling tot een democratie waarin een meerderheid van de stemmers of de afvaardiging van het volk kan bepalen welk handelsmiddel een wettig betaalmiddel is en hoe jij je leven moet inrichten. Dat democratie een dwangmatig politiek systeem is en indruist tegen het Bitcoinconcept, valt simpel te herleiden uit de volgende twee vragen:

  1. Wat gebeurt er als je geen belasting betaalt?
    De overheid zal je proberen te dwingen om belastinggeld af te dragen en als je weigert krijg je een boete of word je opgesloten in de gevangenis.
  2. Wat is de wettelijke betaalmiddel waarin je je belasting moet afdragen?
    In Nederland is dat de Euro.

De conclusie is dat je gedwongen wordt om Euro’s te gebruiken in Nederland – een dwangmatige actie, geforceerd door een politiek orgaan en de stemmers. Bitcoin is totaal anders. Het boeit niet wat je denkt, wat je doet, wat je ethische waarden zijn. Het is niks anders dan een amoreel betaalmiddel. Het is een tour de force tegen democratie – en daarom zo aantrekkelijk voor vrije geesten!