Professor Gerard Casey: “Overheden zijn criminele organisaties”

Gerard Casey was Professor aan ‘the School of Philosophy’ in University College Dublin en is onlangs, sinds het eind van vorig semester met pensioen gegaan. Ik heb het genoegen gehad om in het academisch jaar 2013-2014 samen te kunnen werken met Prof. Casey en waarin we een goede vriendschap hebben opgebouwd. Voor deze korte post heb ik de beginpagina van Prof. Gerard Casey‘s Libertarian Anarchy – Against the State vertaald. Het boek begint met een krachtig standpunt waarin Prof. Gerard Casey geen twijfel laat bestaan over de intentie van zijn boek: met uiterst logische beredeneringen een toegankelijke introductie geven wat libertarisch anarchisme (anarcho-kapitalisme) inhoudt en waarom de staat in weze “de koudste van alle koude monsters” is met haar harteloze leugen dat zij, de staat, het volk representeert.[1] Het is, vind ik, één van de mooiste en krachtigste eerste woorden die ik ooit heb gelezen in een politiek filosofische verhandeling. Het begint als volgt:

“Overheden zijn criminele organisaties. Alle overheden, dus niet alleen de overduidelijk totalitaire of repressieve. … Deze statement is bedoeld om letterlijk te worden opgevat en niet als een vorm van retorische overdrijving. Het argument is simpel. Ontvreemding, diefstal, kidnapping en moord zijn allemaal criminele activiteiten. Zij die betrokken zijn bij zulke activiteiten, namens zichzelf of namens anderen, zijn per definitie criminelen. De overheid is betrokken bij een activiteit die moreel equivalent is aan ontvreemding of diefstal in het innen van belasting; in het opsluiten van sommige mensen in gevangenissen, met name diegenen die veroordeeld zijn van zogenaamde slachtofferloze misdaden, of wanneer het mensen oproept om te participeren in het leger, is de overheid schuldig aan kidnapping of valse opsluiting; in het betrokken zijn met oorlogen die niet uit defensieve belangen voortkomen en zelfs als ze defensief zijn, of wanneer defensieve middelen disproportioneel en willekeurig gebruikt worden, maakt de staat zich schuldig aan doodslag of moord.”

Prof. Gerard Casey is zeer duidelijk in zijn opvattingen over de staat en weet zoals altijd uitstekend zijn filosofische ideeën voor te dragen. Hij was de belangrijkste reden waarom ik ervoor heb gekozen om mijn Master in Filosofie aan University College Dublin te volgen. Het begon allemaal met het korte youtube filmpje dat ik van hem zag waarin hij vertelt dat Ierland tussen 500 v. Chr. en 1600 na Chr. staatloos was, maar toch een beschaafd rechtssysteem onderhield in de vorm van de Brehon Law. Het filmpje kun je overigens hier vinden:

Voetnoot
[1] Dit is een verwijzing naar hoe Nietzsche de staat beschreef in Aldus Sprak Zarathustra.

Advertisements