Megalomane Social Justice Warriors voeren een oorlog op je bewustzijn

Het woord ‘bossy’ was slechts één van de vele woorden die de belachelijke megalomane social justice warriors willen verbannen. Hun dictatoriale praktijken om de culturele psyche van een samenleving te veranderen heeft volgens hun te maken met het creëeren van ‘gelijkheid’, maar over wiens definitie van ‘gelijkheid’ hebben ze het eigenlijk? Natuurlijk is het hun definitie – zij definiëren wat fout en wat juist is en zoals je je wel kan voorstellen wordt de inhoud ervan ingevuld door de ideologie die ze aanhangen.

Hun ‘social justice’ ideologie die wordt bijgestaan door de immens intellectuele kracht van zulke beroemde filosofische figuren als Chomsky, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Fromm, Gramsci, Sartre, Habermas en Zizek is niet ‘gelijke rechten’ of een ‘gelijke claim op burgerschapsrechten’ zoals werd geopperd in de tijd van de Verlichting. Het doel is een uitvoerige verandering van de samenleving waarin ‘oneerlijke’ privileges, hiërarchiën en distributie van goederen worden vernietigd. De radicale egalitaire mentaliteit van 19-eeuwse Marxisten en linkse anarchisten die het eigendomsrecht trachten af te schaffen zijn nu wellicht nog steeds niet wijdverbreid in trek, maar het heeft nu wel plaatsgemaakt voor een soortgelijke egalitaire mentaliteit die elke ongelijkheid in alle sferen van de samenleving – bezit, vrije tijd, sociale status, educatieve mogelijkheden etc. – wil elimineren. De hierboven genoemde filosofen, misschien geleerd hebbende dat Marx’ idee om private bezittingen te verbieden zoals werd gedaan in de Soviet Unie en andere communistische staten niet heeft geleid tot het gewenste resultaat in welvaart en welzijn, hebben Marx’ economische idee slechts herschreven en uitgebreid naar culturele termen. Ze zagen dat de kans dat het proletariaat een revolutie zou ontketenen zeer minimaal was en schrijven daarom een sluipende culturele revolutie voor. Geen enkele gewoonte, traditie, instituut, wet of hiërarchie zou ‘gelijkheid’ nog in de weg staan. Zelfs de menselijke taal zou veranderd moeten worden zodat het bewustzijn van het volk niets anders wil dan ‘gelijkheid’ en zich niet kan uitdrukken in termen van ‘ongelijkheid’.

Ze hebben alle lagen van de samenleving doordrongen. Ze zijn prominent aanwezig in academia, in de politiek, in activistische sferen en roepen ook om het verbannen van andere woorden en zinnen als “Je bent zo welbespraakt” omdat dit de boodschap geeft dat het ongewoon is dat iemand met zijn achtergrond niet intelligent zou zijn. Ze willen zelfs het woord “vriendje” of “vriendinnetje” verbannen, omdat deze woorden seksistisch zouden zijn en transseksuelen of hermafrodieten zich niet ‘gelijk’ voelen. Ze willen zelfs woorden als “vader” en “moeder” vervangen met “ouders”, omdat dit geslachtsneutraal zou zijn. Sommigen willen ook de term “hardwerkende” verbannen, omdat dit associaties van hardwerkende zwarte slaven op katoenvelden zou oproepen bij mensen met Afrikaanse voorouders – een associatie die vaak gepaard gaat met de associatie van de ‘agressor’, de blanke man die volgens hun zowel ‘geslachts- als witte privileges’ heeft.

De intellectuele argumentatie om zulke woorden te verbannen is beschreven in hun definitie van ‘micro-agressie’. Blijkbaar zijn zulke woorden beledigend, neerbuigend en veronderstellen ze een ongelijkheid tussen twee persona’s waardoor ze aangemerkt moeten worden als ‘micro-agressief’. Echter, niet alleen woorden kunnen aangemerkt worden als ‘micro-agressief’, maar ook gedragingen. Zo is het een vorm van ‘micro-agressie’ als je een Aziaat vraagt om je te helpen met wiskunde of om tegen een vrouw te zeggen dat ze meer moet lachen of wanneer je je handtas iets steviger vasthoudt, omdat je een groep Marokkanen passeert.

O, de idioterie van deze mensen kent geen grenzen!

Microaggression list

Vrije individuen drijven het economisch wonder in Cambodja

De volgende keer dat iemand zegt dat het de taak is voor de Cambodjaanse overheid om de economische groei te waarborgen, antwoord dan: kijk eens om je heen. Cambodja nu is vele malen beter dan 10 jaar geleden en 10 jaar geleden was vele malen beter dan de 10 jaar ervoor. De economische groei is niet veroorzaakt door de overheid, maar door elk individu die vrij is gelaten om zijn eigen business te beginnen. Zie je overal waar je kijkt in Cambodja niet allemaal kleine businesses? Het zijn de gewone ordinaire mensen als jij en ik met hun natuurlijke wil om een leven op te bouwen die de economie doen bloeien. Deze individuen zijn de ware helden voor het economisch wonder dat Cambodja doormaakt – niet de overheid.

Deze individuen bezitten de kennis over waar er op welk moment behoefte naar is in de markt. De Cambodjaanse bureaucraten weten dat niet. Zolang wij vrij blijven om businesses op te richten en de overheid niet bemoeit met de entrepreneurship van het land zal het economisch wonder dat over Cambodja heeft voltrokken voortduren.

GDP per capita

Cambodia GDP growth rate.png

Bitcoin/blockchain technologie voor dummies (Part 1: De blockchain)

Bijna iedereen heeft ondertussen al wel gehoord van Bitcoins. Bitcoin is elektronisch geld dat direct kan worden verstuurd van een persoon naar een ander zonder dat er een tussenpartij voor nodig is. Omdat deze tussenpartijen, zoals bijvoorbeeld banken, overbodig zijn wordt het versturen van geld goedkoper. Als je geld wilt versturen van bijvoorbeeld Nederland naar Cambodja moet je soms, afhankelijk van hoe je het geld verstuurt, wel 5-15% betalen. Bitcoins kun je daarentegen versturen voor enkele centen.

Wat ik wil doen in deze post is niet uitleggen wat Bitcoin is, maar uitleggen aan de leek hoe de onderliggende technologie – de blockchain technologie – werkt. Bitcoin is slechts een voorbeeld die gebruik maakt van de blockchain technologie, maar deze technologie heeft oneindig veel toepassingen. De kern van deze technologie bestaat uit de volgende 3 delen die ik elk in een aparte post zal behandelen:

  1. De blockchain (de digitale boekhouding);
  2. Cryptografie om transacties te autoriseren;
  3. Een gedistribueerd netwerk van computers die transacties verifiëren en de blockchain updaten.

In deze post behandel ik wat de blockchain is en zal ik zoveel mogelijk technische termen proberen te vermijden.

PART 1: DE BLOCKCHAIN

De blockchain (Nederlands vertaald als een ‘keten van blokken’) is niks anders dan een digitaal boekje of database waarin

(1) transacties worden opgeslagen en
(2) transacties worden bevestigd dat ze juist zijn zodat gesjoemel met transacties onmogelijk is.

Hoe ziet het boekje eruit?
Het boekje bestaat uit pagina’s waar alle oude transacties in staan. Nieuwe transacties worden toegevoegd aan een nieuwe pagina waardoor het boekje steeds dikker wordt. In de blockchain is de pagina een blok en komen nieuwe transacties in nieuwe blokken die worden gekoppeld aan de vorige blokken waar oudere transacties in staan – op die manier ontstaat er een ‘keten van blokken’, genaamd de blockchain.

Welke informatie staat er in de transacties?
Bij een transactie op een blockchain kan je allerlei verschillende informatie opslaan. De belangrijkste informatie van een transactie is:
(a) wie de verzender is;
(b) wie de ontvanger is;
(c) wat het tijdstip van de verzending is;
(d) en wat er is verzonden.

De eerste keer dat de blockchain werd gebruikt was het om een nieuwe valuta als ruilmiddel te maken op internet, de Bitcoin. In het voorbeeld van de Bitcoin, hebben alle computers die aangesloten zijn op de blockchain netwerk allemaal een kopie van de blockchain waarmee de computers kunnen verifieren of jij in jouw transactie niet meer Bitcoins uitgeeft dan jij hebt. Het feit dat alle computers op het netwerk een kopie hebben van de geschiedenis van alle transacties maakt het lastig om te sjoemelen. De blockchain is hierdoor betrouwbaar.

Wat zijn de voordelen van de blockchain?
Er zijn vele voordelen van de blockchain. De belangrijkste voordelen zijn de volgende:
(a) Goedkoop: transacties kunnen direct plaatsvinden tussen verzender en ontvanger zonder dat er een tussenpersoon te pas komt;
(b) Snel, 24/7 realtime: elke transactie gaat zo snel als een e-mail. De enige vertragende factor is de snelheid waarmee andere blockchain gebruikers een transactie goedkeuren, maar dat is slechts een kwestie van seconden of hooguit minuten;
(c) Betrouwbaar: de juistheid van de transactie moet worden geverifieerd door alle computers die aangesloten zijn op het blockchain netwerk. Als er een computer is die sjoemelt met de boekhouding en een andere boekhouding naleeft dan moet deze computer proberen alle andere computers ervan te overtuigen dat zijn boekhouding juist is.

Wat is de blockchain dus eigenlijk?
De blockchain is niks anders dan een betrouwbare digitale boekhouding. In plaats van dat de transacties worden vastgelegd in een boekje met pagina’s wordt het vastgelegd in een keten dat bestaat uit blokken. Het is betrouwbaar, omdat de betrouwbaarheid van transacties wordt geverifieerd door de computers van alle andere mensen die met hun computer op de blockchain netwerk aangesloten zijn.