Megalomane Social Justice Warriors voeren een oorlog op je bewustzijn

Het woord ‘bossy’ was slechts één van de vele woorden die de belachelijke megalomane social justice warriors willen verbannen. Hun dictatoriale praktijken om de culturele psyche van een samenleving te veranderen heeft volgens hun te maken met het creëeren van ‘gelijkheid’, maar over wiens definitie van ‘gelijkheid’ hebben ze het eigenlijk? Natuurlijk is het hun definitie – zij definiëren wat fout en wat juist is en zoals je je wel kan voorstellen wordt de inhoud ervan ingevuld door de ideologie die ze aanhangen.

Hun ‘social justice’ ideologie die wordt bijgestaan door de immens intellectuele kracht van zulke beroemde filosofische figuren als Chomsky, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Fromm, Gramsci, Sartre, Habermas en Zizek is niet ‘gelijke rechten’ of een ‘gelijke claim op burgerschapsrechten’ zoals werd geopperd in de tijd van de Verlichting. Het doel is een uitvoerige verandering van de samenleving waarin ‘oneerlijke’ privileges, hiërarchiën en distributie van goederen worden vernietigd. De radicale egalitaire mentaliteit van 19-eeuwse Marxisten en linkse anarchisten die het eigendomsrecht trachten af te schaffen zijn nu wellicht nog steeds niet wijdverbreid in trek, maar het heeft nu wel plaatsgemaakt voor een soortgelijke egalitaire mentaliteit die elke ongelijkheid in alle sferen van de samenleving – bezit, vrije tijd, sociale status, educatieve mogelijkheden etc. – wil elimineren. De hierboven genoemde filosofen, misschien geleerd hebbende dat Marx’ idee om private bezittingen te verbieden zoals werd gedaan in de Soviet Unie en andere communistische staten niet heeft geleid tot het gewenste resultaat in welvaart en welzijn, hebben Marx’ economische idee slechts herschreven en uitgebreid naar culturele termen. Ze zagen dat de kans dat het proletariaat een revolutie zou ontketenen zeer minimaal was en schrijven daarom een sluipende culturele revolutie voor. Geen enkele gewoonte, traditie, instituut, wet of hiërarchie zou ‘gelijkheid’ nog in de weg staan. Zelfs de menselijke taal zou veranderd moeten worden zodat het bewustzijn van het volk niets anders wil dan ‘gelijkheid’ en zich niet kan uitdrukken in termen van ‘ongelijkheid’.

Ze hebben alle lagen van de samenleving doordrongen. Ze zijn prominent aanwezig in academia, in de politiek, in activistische sferen en roepen ook om het verbannen van andere woorden en zinnen als “Je bent zo welbespraakt” omdat dit de boodschap geeft dat het ongewoon is dat iemand met zijn achtergrond niet intelligent zou zijn. Ze willen zelfs het woord “vriendje” of “vriendinnetje” verbannen, omdat deze woorden seksistisch zouden zijn en transseksuelen of hermafrodieten zich niet ‘gelijk’ voelen. Ze willen zelfs woorden als “vader” en “moeder” vervangen met “ouders”, omdat dit geslachtsneutraal zou zijn. Sommigen willen ook de term “hardwerkende” verbannen, omdat dit associaties van hardwerkende zwarte slaven op katoenvelden zou oproepen bij mensen met Afrikaanse voorouders – een associatie die vaak gepaard gaat met de associatie van de ‘agressor’, de blanke man die volgens hun zowel ‘geslachts- als witte privileges’ heeft.

De intellectuele argumentatie om zulke woorden te verbannen is beschreven in hun definitie van ‘micro-agressie’. Blijkbaar zijn zulke woorden beledigend, neerbuigend en veronderstellen ze een ongelijkheid tussen twee persona’s waardoor ze aangemerkt moeten worden als ‘micro-agressief’. Echter, niet alleen woorden kunnen aangemerkt worden als ‘micro-agressief’, maar ook gedragingen. Zo is het een vorm van ‘micro-agressie’ als je een Aziaat vraagt om je te helpen met wiskunde of om tegen een vrouw te zeggen dat ze meer moet lachen of wanneer je je handtas iets steviger vasthoudt, omdat je een groep Marokkanen passeert.

O, de idioterie van deze mensen kent geen grenzen!

Microaggression list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s