Opheldering over Facebooks nieuwe cryptomunt, de Libra

Na zich jarenlang afzijdig te hebben gehouden van de cryptowereld zal een consortium van grote ondernemingen en social impact organisaties, onder leiding van Facebook, binnenkort hun entree maken. Afgelopen week heeft Facebook meer details gegeven over de toekomstige cryptomunt, de Libra, die in de eerste helft van 2020 zal worden geïntroduceerd door het consortium. De Libra White Paper is onlangs bekend gemaakt en beschrijft de Libra als een cryptomunt met lage volatiliteit die zal draaien op de Libra blockchain. Uiteraard volgt het Saxion Blockchain lectoraat het nieuws omtrent Libra goed en is er intern een interessante discussie gaande over wat de Libra teweeg zal brengen in zowel de crypto- als de financiële wereld.

Wat volgt is een beschrijving van Libra met daarna een elftal voorspellingen over wat Libra teweeg zal brengen.

Doel van Libra
Het doel is om van Libra een stabiele munt te maken die is gebouwd op een goed beveiligd en stabiele open-source blockchain. Open-source betekent dat de broncode openbaar wordt gemaakt en iedereen dus de code kan inzien. Om de munt stabiel te houden zal het volledig gedekt worden door Libra reserves – een mandje van reële activa zoals bank deposito’s en kortlopende overheidsobligaties in de volgende valuta: USD, GBP, EUR en JPY. In dat opzicht is Libra vergelijkbaar met de Special Drawing Rights (SDRs) die door het Internationaal Monetair Fonds is ingevoerd in 1969 om andere reserves van deelnemende landen aan te vullen. SDRs zijn ook gekoppeld aan een mandje van verschillende valuta, namelijk de USD, EUR, CNY, JPY en GBP.

De reden om het te koppelen aan een collectie van verscheidene activa is om de koersschommelingen minder afhankelijk te maken van één activa. Deze activa zullen worden gehouden over een globaal netwerk van beheerders. Hierdoor zal Libra genieten van de voordelen van stabiele traditionele overheidsgeld en de voordelen van cryptogeld. Zo zal Libra op een veilige manier tegen lage transactiekosten vrijwel onmiddellijk kunnen worden overgemaakt naar zowel binnen- als buitenland.

De hoop is dat financiële diensten beter en goedkoper worden en op die manier toegankelijker zijn voor iedereen.

Overwegingen voor de inrichting van de Libra blockchain
De Libra blockchain is ontwikkeld met de volgende drie vereisten in het achterhoofd:

 1. Het moet op te schalen zijn naar miljarden accounts met een hoge transactieverwerking en snelheid.
 2. De fondsen en financiële data dienen sterk beveiligd te zijn.
 3. Het moet dusdanig flexibel zijn dat het toekomstige innovaties aan het netwerk en de financiële dienstverleningen mogelijk maakt.

Hiervoor is er gekozen om:

 • een nieuwe programmeertaal, genaamd Move, te introduceren. Het doel van Move is om het ontwikkelen van “smart contracts” en transactie logica op de blockchain veiliger te maken, dus met minder risico’s dat de software ontwikkelaar fouten in de code schrijft die leiden tot onvoorziene bugs en ongewenst gedrag van de software.
 • Daarnaast is er gekozen voor een Byzantine Fault Tolerance consensus protocol dat geschikt is voor een hoge transactieverwerking, weinig netwerk vertraging heeft en energie efficiënter is dan het “Proof of Work” consensus mechanisme van bijvoorbeeld Bitcoin. Het consensus protocol is de set aan regels die bepaalt hoe er binnen een blockchain netwerk consensus wordt bereikt over de juiste staat van de blockchain en wat de voorwaarden zijn voor een transactie om te worden goedgekeurd.
 • Verder is de blockchain volgens de White Paper pseudoniem en biedt het gebruikers de mogelijkheid om meerdere adressen aan te maken die niet gelinkt worden aan hun wereldse identiteiten.

De Libra Association
De Libra Association zal worden gedragen door een consortium van ongeveer 100 founding members. Deelnemers zijn onder andere PayPal, Mastercard, Visa, Spotify, Uber en Ebay. Om in het consortium te komen hebben zij $10 miljoen moeten bijleggen voor de Libra Reserve. Daarnaast zitten er ook social impact organisaties bij als Women’s World Banking en Kiva. De deelnemers van het consortium zullen Libra Investment Token (LIT) krijgen waarmee zij kunnen deelnemen in de governance van de Libra Association. Het is ook mogelijk dat ze in LIT worden beloond voor het onderhouden van de blockchain en voor het verifiëren van de transacties.

Libra association

De Libra Association zal de Libra Reserve managen ten gunste van de stabiliteit en groei van de Libra economie. De rente die wordt verkregen op de Libra reserves zullen worden gebruikt om de kosten te dekken. De Libra Association zal de enige partij zijn die nieuwe Libra kan creëren en vernietigen. Nieuwe Libra wordt gecreëerd wanneer geautoriseerde resellers Libra hebben gekocht van de Libra Association met fiat geld om de nieuw uitgegeven Libra te dekken. Libra zal alleen worden vernietigd wanneer de geautoriseerde resellers hun Libra verkopen aan de Libra Association in ruil voor de onderliggende activa. De Libra Reserve acteert hierdoor als de “buyer of last resort”. Het beleid van de Libra Association kan alleen worden gewijzigd als er een meerderheid is bereikt onder de deelnemers. Hoeveel consensus er zal moeten worden bereikt is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk hoeveel consensus er dient te worden bereikt om een transactie goed te keuren. Naar verwachting is dat net als bij de meeste andere Byzantine Fault Tolerance protocollen 67% consensus nodig is voor de goedkeuring van transacties.

Een ander doel van de Libra Association is om een standaard te ontwikkelen voor open digitale identiteiten. Dergelijke identiteiten zijn volgens de Libra Association een voorwaarde voor financiële inclusie.

Permissioned blockchain
Dat niet iedereen de blockchain kan draaien op hun eigen computer, betekent dat het een permissioned blockchain is. Echter, is het de bedoeling dat ze binnen 5 jaar de transitie inzetten naar een permissionless omgeving waardoor iedereen ook een node kan draaien om zo het netwerk te helpen onderhouden.

Calibra wallet
Libra zal worden geïmplementeerd in het ecoysteem van Facebook en dus ook in zulke applicaties als Messenger, Whatsapp en Instagram. De wallet waarin Libra zal worden bewaard heet de Calibra wallet.

Wat zal Libra tot gevolgen hebben?
Het is lastig te voorspellen wat de gevolgen van Libra zullen zijn voor de crypto- en financiële wereld, zeker ook omdat nog niet alle details over Libra bekend zijn. Toch zijn er een elftal voorspellingen die ik momenteel al durf te maken. Het valt nog maar te bezien of ze ook zullen uitkomen.

 1. De Libra blockchain zal niet volledig neutraal en grensoverschrijdend zijn. De reden is dat ze zich zullen houden aan nationale regel- en wetgevingen. Zo zal het onwaarschijnlijk zijn dat de Libra Association het transactieverkeer met landen waarop sancties staan, als bijvoorbeeld Iran, goed gaat keuren.
 2. De Libra blockchain zal concurreren met banken en fintech bedrijven. Het zal innovatieve financiële producten introduceren en voor het faciliteren van Libra transacties zullen geen banken en payment service providers nodig zijn. Al met al zal het ervoor zorgen dat mensen kunnen genieten van betere, goedkopere en snellere financiële diensten. Zo zouden bijvoorbeeld autoritjes met Über en muziek op Spotify betaald kunnen worden in Libra zonder tussenkomst van derde partijen.
 3. Libra concurreert met centrale banken. Libra zou de vraag naar nationale valuta kunnen ondermijnen, iets wat centrale banken en nationale overheden niet zullen accepteren. Kort na de aankondiging van Libra zijn er al zorgen geuit door bijvoorbeeld Franse en Russische overheidsleden dat Libra hun nationale financiële systeem zou kunnen ondermijnen. Daarnaast kan het ook moeilijker worden voor centrale banken om kapitaalvlucht te voorkomen. Onlangs zijn er ook stemmen opgegaan in de Verenigde Staten om de ontwikkeling van Libra (tijdelijk) een halt toe te roepen om te voorkomen dat het gaat concurreren met de USD. Het is dus nog allerminst zeker dat Libra zal worden uitgerold in de eerste helft van 2020.
 4. Libra zal op gespannen voet komen met wet- en regelgeving en hierdoor ook aantonen dat de huidige financiële wet- en regelgeving gedateerd is. De roep naar duidelijker regelgeving met betrekking tot cryptomunten zal groeien.
 5. Libra zal laten zien dat diegenen die zeggen dat cryptomunten niet interessant zijn en dat het alleen blockchain is dat belangrijk is fout zitten. Cryptomunten zullen een enorme stimulans zijn in de adoptie van blockchain net zoals e-mail dat was geweest voor het internet.
 6. Libra zal concurreren met stablecoins. Stablecoins zijn cryptomunten die gekoppeld zijn aan producten met een stabiele waarde. Denk hier bijvoorbeeld aan de USD, de EUR en edelmetalen als goud. Stablecoins die momenteel bestaan zijn tether (USDT), gemini dollar (GUSD), bit.USD en Coinbase dollar (USDC).
 7. Het is onduidelijk hoe de Libra Association zal omgaan met de privacy van hun gebruikers. Ik verwacht dat er privé informatie zal moeten worden overhandigd om gebruik te mogen maken van de Libra wallet, maar dit is nog hoogst onduidelijk omdat er aan de ene kant wordt gezegd dat digitale identiteit een voorwaarde is, maar aan de andere kant ook dat gebruikers meerdere wallet adressen kunnen aanmaken die niet gelinkt kunnen worden aan hun identiteiten. Daarnaast is het ook nog de vraag hoe het consortium om zal gaan met de transactiedata. Zij zullen, omdat zij een node kunnen draaien op de Libra blockchain, alle transactiegegevens makkelijk inzien.
 8. De mensen die het meest zullen profiteren van Libra zullen de mensen zijn die in ontwikkelingslanden wonen en voor wie er nog een grote barrière bestaat om deel te kunnen nemen aan de financiële wereld. De laagdrempeligheid van Libra zal een geschenk zijn voor de unbanked die een mobiele telefoon en internetverbinding hebben.
 9. De maatschappelijke discussie over wat geld is zal verder worden aangezwengeld. Er zal meer scepticisme ontstaan rondom nationale valuta waarbij mensen meer overtuigd raken van de voordelen van privaat geld, met name cryptomunten.
 10. Daarnaast zullen meer mensen in aanraking komen met cryptomunten en daardoor beter geëduceerd geraken over de voordelen die blockchain biedt.
 11. Op de lange termijn zullen mensen zoeken naar alternatieven die betrouwbaar zijn en buiten de controle van overheden vallen. Dat zullen cryptomunten zijn die in tegenstelling tot de Libra wel volledig open, publiekelijk, grensoverschrijdend, neutraal en resistent zijn tegen censuur. Deze munten zullen op lange termijn dus profiteren van Libra.

Conclusie
Libra is een zeer interessante ontwikkeling wat ten goede zal komen voor zowel de crypto- als de financiële wereld. Het consortium dat de Libra Association uitmaakt heeft momenteel al een groot bereik van meer dan 2,5 miljard mensen waardoor adoptie van financiële instrumenten op de blockchain in een stroomversnelling kan komen. Gebruikers zullen tegen lage kosten vrijwel onmiddellijk transacties kunnen uitvoeren. De mensen die het meest gebaat zullen zijn van Libra zijn mensen die momenteel moeilijk tot geen toegang krijgen tot financiële dienstverlening. Dit zijn voornamelijk mensen uit ontwikkelingslanden. Uiteindelijk zal Libra ook leiden tot meer adoptie van cryptomunten die in tegenstelling tot Libra volledig open, publiekelijk, grensoverschrijdend, neutraal en resistent zijn tegen censuur zoals Bitcoin.