Category Archives: Uncategorized

Jensen over het coronavirus (11-05-2020)

“Zondag 15 maart liepen wij niks vermoedend tegen 6 uur ’s avonds een restaurant binnen. We werden hartelijk ontvangen, maar hoorden ook dat we de laatste gasten zouden zijn – de deur ging dicht. Een half uur daarvoor had premier Rutte de horeca bevolen met onmiddellijke ingang haar deuren te sluiten. Met kunstmatig gecreëerde urgentie moesten restauranthouders binnen een uur al hun gasten wegsturen, alsof een onzichtbare vijand diezelfde avond nog zou toeslaan. Maar niks was zo urgent dat de sluiting niet per maandagochtend had kunnen ingaan. Waarom zoveel paniek creëren?

Vandaag, bijna twee maanden later, weten we meer, veel meer. Het is tijd voor een tussentijdse evaluatie: waar zijn wij na twee maanden ‘intelligente lockdown’? Zonder compleet te willen zijn, doe ik zes constateringen.

(1) We hebben een officieel sterftecijfer van bijna 5.500 coronadoden. Dat is niet significant anders dan het aantal doden in een pittig griepseizoen. Ook qua demografische verspreiding wijkt COVID-19 niet opvallend af van andere virussen of luchtweginfecties: het zijn vooral de verstokte rokers, de chronisch of ernstig zieken, de verzwakte ouderen en mensen met overgewicht die risico lopen. Dit dodencijfer is dus geen reden tot grote zorg. Zeker niet als je weet hoe dit getal tot stand komt. Wereldwijd vertellen insiders hoe wanhopig ziekhuizen en instituten deze cijfers opstuwen door ook patiënten die overlijden aan kanker, hartfalen of andere ziekten mee te tellen… áls een coronabesmetting wordt gevonden, wordt vermoed of aannemelijk te maken is. Dat zijn geen coronadoden! Maar ze tellen wel mee. Dat maakt het officiële dodencijfer een frauduleus getal. En dit frauduleuze getal, dat de overheid kritiekloos overneemt, verraadt de agenda achter deze gehypete pandemie: angst zaaien, angst zaaien, angst zaaien! Precies zoals dat ging op die 15e maart.

(2) Want dat moet wel de tweede constatering zijn: na twee maanden lockdown is de angst voor het virus onder de huid gekropen van het grootste deel van onze bevolking. Het nieuwe normaal van ‘sociaal afstand houden’ (liever zei ik: asociaal afstand houden) is inmiddels grondig ingesleten bij de meeste mensen. Het oude normaal is verdacht, gevaarlijk, zelfs immoreel geworden. Iedereen kan immers een besmetter zijn! We lopen met een boog om elkaar heen, geven geen handen, knuffels of zoenen meer, ontlopen onze vrienden en familie, durven niet meer in het OV, werken thuis, mijden elkaar. Alles moet ontsmet, overal komen we handschoentjes, mondkapjes en kuchschermen tegen. We zijn zelfs bang gemaakt voor onze eigen handen (ons eigen lichaam!), die we als potentieel gevaarlijk de hele dag grondig moeten wassen.

De zogenaamde versoepelingen die afgelopen week aangekondigd werden, veranderen onze ‘nieuwe omgang’ niet. In tegendeel, onze premier peperde ons alle nieuw-normale omgangsregels nog eens goed in: alleen als we allemaal (!) gedisciplineerd blijven, als we braaf doen wat de experts ons vertellen, alleen dan zijn we veilig. En wie die veiligheid in gevaar brengt door niet mee te doen, is immoreel en asociaal.

(3) En ja, ook dat heeft 2 maanden lockdown ons gebracht: een ongekend massale bereidheid om de overheid te horen en te gehoorzamen. De laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge werd door 7 miljoen mensen live bekeken. Rutte toverde daarin met woorden. Hij sprak over de ‘afspraken die we als samenleving samen gemaakt hebben’, waar hij bedoelde: ‘de regels die wij als overheid jullie hebben opgelegd’. Maar het werkt, dit spinnen en toveren met woorden – we hangen aan de lippen van onze leiders om te horen wat we wel en niet mogen. En we gehoorzamen. Het is griezelig om te zien hoe breed en groot de bereidheid is om keurig te doen wat zij zeggen, ongeacht hoe ongrondwettelijk, hoe liefdeloos of hoe frauduleus de onderbouwing is. En ook ongeacht de immense schade die deze maatregelen aanrichten aan de samenleving. We gehoorzamen, we volgen, we doen keurig wat ons verteld wordt. Wat is er gebeurd met ons gezonde verstand en ons zelfvertrouwen?

(4) Deze lockdown maakt na twee maanden ook volstrekt duidelijk in welke richting deze crisis de samenleving duwt: minder vrijheden en minder bewegingsruimte voor ons, de burgers; en meer volmachten voor en controle door de overheid. Noodwetten zetten nu grondwettelijke vrijheden en rechten opzij! De overheid wil ons kunnen volgen, overal waar we staan of gaan. Nergens mogen we meer onaangekondigd heen, alles mag alleen nog op afspraak. En niet alleen wil de overheid ons volgen, ze wil ook ons gedrag sturen. Ons gedrag wordt gemonitord, beoordeeld en bestraft als het gevaarlijk blijkt; de maatregelen kunnen elk moment weer verzwaard worden. Als minister De Jonge ons vertelt dat de anderhalve-meter-samenleving een realiteit zal blijven “tot het vaccin er is”, weten we ook welke zin daar te zijner tijd op zal volgen: “Nu kunnen we de vrijheden teruggeven… aan wie gevaccineerd is”. Kortom: ook het beloofde en verlossende vaccin zal in de handen van de overheid een controlemiddel zijn dat sommigen kan toelaten tot de samenleving en anderen zal uitsluiten.

Dit is geen complotdenken, maar goed luisteren naar wat er wordt gezegd. Er wordt geen andere horizon geboden dan de komst van het vaccin. Tegen de tijd dat het vaccin er is, zal de maatschappelijke druk zo groot zijn, dat wettelijke verplichting misschien niet eens meer nodig is.

(5) Wat ons brengt bij mijn vijfde constatering: na twee maanden lockdown wordt langzaam duidelijk welke immense crisis gaat volgen op de huidige: een recessie zoals de wereld die nog niet heeft meegemaakt. In alle landen waar een lockdown van kracht is, voltrekt zich een stille economische en sociale ramp. Het grootste deel van het midden- en kleinbedrijf zal kapot gaan, de culturele sector, de horeca en de een deel van de dienstensector zal voorgoed verdwijnen. Honderdduizenden gezinnen van ondernemers zien hun reserves en inkomen of zelfs hun bedrijf verdwijnen. Honderdduizenden mensen vrezen terecht ontslag. Het zal faillissementen regenen. De handreikingen van overheden aan het bedrijfsleven vergroten de schuldendruk van ondernemingen, terwijl de mogelijkheden om te ondernemen vaak ingrijpend en blijvend zijn verkleind (dankzij de anderhalve meter). Ondernemers die de kredieten gebruiken, worden kwetsbaarder en nog afhankelijker van de overheid. Iedereen lijkt de fuik van armoede en afhankelijkheid van de overheid in te zwemmen.

Maar onder al dat economische leed, ligt een veel groter lijden: de vernietiging van sociale structuren en de druk op de menselijke psychologie. Mensen worden collectief in een ervaring van ultieme machteloosheid en onveiligheid geplaatst, terwijl ze tegelijkertijd van hun medemens worden vervreemd. De ander is immers gevaarlijk, iedereen is een bedreiging voor iedereen. Deze ervaring leidt tot een breed scala aan psychisch lijden: depressie, angst, verslaving, boosheid, agressie, zelfmoord. Deze gevolgen kunnen nog tientallen jaren voelbaar blijven in onze samenleving. Het leed zal onbeschrijfelijk zijn.

En vergeet niet: déze ramp wordt niet veroorzaakt door het virus zelf – daar is het niet gevaarlijk genoeg voor. Deze economische en sociale ramp is het is het gevolg van de maatregelen die genomen worden. Het had zo niet gehoeven, sterker nog: het had zo nooit gemogen!

(6) Ten slotte (voor nu) constateer ik groeiende verharding en verdeeldheid in onze samenleving. Het ‘echte samen’ van hoor en wederhoor, het samen van liefdevolle zorg voor elkaar, het samen van agree-to-disagree… dat echte samen staat onder druk en wordt vervangen door het ‘valse samen’ dat de overheid ons wil laten geloven: het samen van ‘iedereen alleen’. Het morele monopolie dat overheid en media claimen voor het Officiële Verhaal (‘het gevaarlijke coronavirus’), wordt royaal overgenomen door een gehypnotiseerde massa die het verhaal dat hen elk uur via de media wordt ingefluisterd, navertellen. Ze zijn in diepe slaap en kijken alleen waar hen verteld wordt te kijken en doen wat hen gezegd wordt te doen.

Nog nooit heeft een sterftecijfer van een griepepidemie geleid tot diepe verwijdering tussen mensen. Laat staan de nog veel indrukwekkender sterftecijfers van alcohol- en tabaksgebruik, van kanker, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten, van verkeerd medisch handelen of medicijngebruik, van verkeersongelukken of misdaad. Maar nu staan mensen vol onbegrip tegenover elkaar met harde verwijten. Iedereen die kritische vragen stelt en met gezond verstand de maatregelen vergelijkt met het echte gevaar, wordt veroordeeld als egoïstisch, verwend, harteloos en onverschillig.

Zoals gezegd: deze zes constateringen zijn verre van compleet. Maar het is genoeg om te zeggen wat ik daarbij voel. Ik ontmoet verdriet, boosheid en opwinding in mij.

Ik voel VERDRIET om al het leed dat er in deze crisis is. Het leed van de patiënten van COVID-19. Maar niet minder om het leed van de talloze zieken en ouderen die nu vereenzamen omdat niemand hen meer mag bezoeken, het leed van mensen die in eenzaamheid sterven, het leed van alle mensen die hun vrienden en familie niet meer mogen zien. Maar ook het leed van ondernemers die hun levenswerk in een paar maanden zien verkruimelen, werkgevers die hun personeel moeten laten gaan, werknemers die hun baan zien verdwijnen. Ik voel zoveel verdriet bij alle machteloosheid, eenzaamheid, woede en angst waar mensen mee worstelen. De komende maanden en jaren zal het duidelijk worden hoe groot deze stille ramp is geweest onder de oppervlakte van deze coronacrisis – het zal niet meevallen.

Ik voel BOOSHEID bij het ONRECHT van deze crisis. De oneerlijkheid, de leugens, de verborgen agenda’s van politici en van het grote geld, het gespin en gedraai van media, de achteloosheid en meegaandheid van burgers, de censuur en controle op sociale media… In het jubileumjaar van onze vrijheid, zien we haar verdwijnen in de frauduleuze maatregelen van onze eigen overheden. Ik zou het van de daken willen schreeuwen: “Stop met deze waanzin! Ontmasker de leugens! Toon moed en verzet je!” Want wie zwijgt bij groot onrecht, wordt medeplichtig aan dat onrecht. Wie de onderdrukking bagatelliseert, baant de weg voor de onderdrukker. Het is tijd voor liefdevolle daadkracht en moed tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

En daarom voel ik ook OPWINDING. Niet elke generatie maakt een ‘kanteling der tijden’ mee. Wij wel. De wereld voor corona is niet meer. De roep om het oude normaal is zinloos. Het oude normaal was een aanloop naar dit nieuwe normaal. Het was een weg van vervreemding en steeds diepere vervreemding – tot op het punt dat iedereen een gevaar voor iedereen is en wij ons eigen lichaam moeten wantrouwen. Corona is de kroon op de vervreemding! Hoe de wereld er na deze crisis, na deze kanteling eruit ziet, weet niemand. Welke rol jij en ik in die wereld zullen spelen evenmin. We moeten het uithouden bij die onduidelijkheid en het niet-weten.

Maar ik weet wel wat ik zou willen van die nieuwe wereld. Als radicale vervreemding ons in deze crisis heeft gebracht, dan zal radicale verbinding de uitweg zijn. We moeten nu de andere kant op. Niet de weg van nog meer afstand, nog meer maatregelen, nog meer controle, nog meer risicobeheersing, nog meer angst. Die weg loopt dood, die weg loopt naar de dood. We moeten ons omkeren (ik zou haast zeggen ‘bekeren’) naar een wereld van verbinding, vertrouwen, liefdevolle aanraking, zorg en veiligheid. Die weg is niet zonder risico, zelfs niet zonder lijden of dood. Maar het zal wel de weg zijn naar een nieuwe wereld waar liefde regeert, waar leven gevierd en gekoesterd wordt, waar kwetsbaarheid beschermd wordt, waar mensen elkaar zien en horen, waar geluk en gezondheid de norm zijn. En ik weet dat ik in dat verlangen niet alleen sta!”

BitKassa stopt :(

Arnhem, 5 mei 2020

BitKassa stopt.

Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat we ermee stoppen op 17 mei 2020. De hoofdreden is dat we ons niet langer willen committeren aan de grillen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën dat DNB op haar wenken bedient in het kapotreguleren van Nederlandse Bitcoinbedrijven.

Gisterenmiddag werd bekend dat de toezichtkosten voor bitcoinbedrijven in 2020 waarschijnlijk circa 25.000 euro bedragen (5.000 euro registratie kosten + iets minder dan 20.000 euro basisbedrag). Ongeacht de omvang van het bedrijf. Dit ondanks de toezegging van Minister Hoekstra in de Eerste Kamer dat de kosten proportioneel zouden zijn. Dit is voor een klein bedrijf als BitKassa al een zeer fors bedrag. Maar helaas is daarmee de kous nog niet af.

De bovenstaande toezichtkosten gaan namelijk uit van dat er zich 75 bedrijven registreren en mochten dit er onverhoopt minder worden (zelfs DNB geeft aan dat 75 ruim gekozen is) dan volgt er nog een naheffing in 2021 om het gat in de begroting van DNB te dichten. Linksom of rechtsom moeten de Nederlandse Bitcoinbedrijven namelijk samen 1,7 miljoen euro aan toezichtkosten ophoesten voor nog geen 8 maanden toezicht in 2020. Dit is gemiddeld genomen significant meer dan wat een trustkantoor of creditcard maatschappij betaalt. En dus moordend voor startups.

Wij hebben er geen vertrouwen in dat de kosten in 2021 ineens minder zullen zijn. Sterker nog als we onze lotgenoten van de VBIN aanhoren zouden we juist moeten rekenen op een jaarlijkse flinke toename in de kosten, mede omdat DNB haar eigen begroting niet haalt. Het risico voor het niet halen van de begroting van DNB ligt niet bij DNB, maar bij de partijen die onder het toezicht vallen van DNB, die krijgen dan een naheffing.

En dat brengt ons bij het punt dat ons bewogen heeft om met BitKassa te beginnen: Er is heel veel mis met het huidige financiële systeem. De risico’s worden niet gedragen door de partijen die in goede tijden de vruchten plukken en de belastingbetalers draaien hiervoor op. Het huidige beleid van geldschepping is onhoudbaar en gaat vroeg of laat (hoe later hoe erger) voor enorme maatschappelijke problemen zorgen.

Wij willen laten zien dat er een alternatief bestaat, een onafhankelijk geldsysteem waarbij de gebruikers zelf de baas zijn en niet zijn overgeleverd aan het gevaarlijke monetaire spel dat centrale banken momenteel spelen. Het is voor ons daarom extra cru dat uitgerekend DNB als toezichthouder werd aangewezen.

Naast de grote financiële kostenpost dwingt DNB ook verregaande regelgeving af. Deze regeldruk is ons inziens buitenproportioneel voor een bedrijf als BitKassa en de aard en omvang van onze diensten.

We willen wel benadrukken dat wij niet tegen toezicht in het algemeen zijn en dat we al langer hebben gepleit voor het kunnen melden van verdachte transacties bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

We zijn ook niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. BitKassa is opgericht in 2014 en is nu zes jaar later nog steeds een kleine speler en dat maakt ons nu te zwak. Commercieel gezien hebben andere Nederlandse spelers het gewoon veel beter gedaan dan wij en dat verdient ons respect. We hopen dan ook van harte dat ze dit succes kunnen volhouden ondanks alle ontwikkelingen.

Al met al was het een ongekend avontuur waarin we prachtige dingen hebben gedaan. Zo waren we het eerste Nederlandse bedrijf dat Lightning Network transacties ondersteunt en waren we natuurlijk zeer betrokken bij Arnhem Bitcoinstad waar je op meer dan 100 plaatsen met bitcoins kunt betalen. En de enorme toestroom aan klanten eind 2017 zullen we ook niet vergeten.

Hoe nu verder?

Allereerst zullen we onze klanten helpen met zoeken naar een alternatief voor onze diensten en wanneer dat achter de rug is gaan we ons bezinnen op nieuwe plannen. Ons enthousiasme voor Bitcoin is alleen maar toegenomen, dus de kans is groot dat we op een of andere manier ons hiermee bezig zullen blijven houden. Maar dan wel met producten of diensten die niet onder het toezicht van DNB vallen.

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren heeft gesteund. Het was een fantastische tijd en ondanks dat BitKassa stopt, leeft Bitcoin uiteraard door!

Team BitKassa

De onbesproken kosten van KYC en AML

Voor financiële instellingen gelden specifieke regels zoals de Know Your Customer (KYC) procedure of Customer Due Dilligence (CDD) waarin de instellingen verplichte gegevens over een nieuwe klant moeten verzamelen voordat ze diensten mogen leveren aan die klant. Deze functie van financiële instellingen wordt ook wel de financiële poortwachtersfunctie genoemd. Daarnaast heb je de anti-witwas wetgeving, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De Engelse term hiervoor is Anti Money Laundering  (AML). De maatregelen voor het bestrijden van terrorismefinanciering zijn gebaseerd op de regels die zijn vastgesteld door het internationale Financial Action Task Force (FATF).

Binnen deze wetten dienen de financiële instellingen actief ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden. Zeker bij internationaal zaken doen wil de overheid voorkomen dat partners en klanten van financiële dienstverleningen geld op illegale wijze hebben verkregen. Vaak dien je daarom een due diligence onderzoek uit te voeren als financiële instelling. Hierbinnen kijkt de instelling bijvoorbeeld of de partner is geplaatst op een lijst van verdachte partijen en stelt het de risico van deze partij vast aan de hand van diens eerdere activiteiten.

Er zijn echter wel negatieve consequenties verbonden aan dergelijke regelgevingen zoals:

 1. hogere compliance kosten;
 2. meer klantenfrictie;
 3. en meer kans op gegevensinbreuken.

1. Hogere compliance kosten

Volgens Thomson Reuters (2016) spendeert een financiële instelling gemiddeld $60 miljoen per jaar aan AML compliance. Grotere financiële instellingen betalen soms tot wel $500 miljoen per jaar. 10% van ’s wereld grootste financiële instellingen spenderen jaarlijks minimaal $100 miljoen. De kosten van KYC is van 2016 naar 2017 met 19% gestegen en van 2017 naar 2018 met 16%. Zulke hoge compliance kosten leiden tot duurdere financiële dienstverlening. (Callahan, 2018)

2. Meer klantenfrictie

De “Cost of Compliance 2017 Report” van Thomson Reuters heeft een survey gedaan onder international financiële instellingen. Hieruit kwam voort dat het klanten onboarding proces in 2016 is toegenomen met 22%. In 2017 is het proces verder toegenomen met 18%. Het resultaat is dat het proces bij banken gemiddeld 24 dagen duurt en 12% van de klanten vanwege KYC issues van banken zijn gewisseld.

3. Risico op meer gegevensinbreuken

De financiële instellingen worden daarnaast door de overheid ertoe bewogen pro-actief persoonlijke data te verzamelen en te analyseren ten bate van die overheid. Deze eis was tot voor enkele jaren geleden binnen de cryptowereld niet gesteld aan bedrijven die cryptomunten aanbieden. Uit de WWFT vloeit voort dat aanbieders van cryptomunten in Nederland vanaf 10 januari 2020 onder het toezicht van De Nederlandsche Bank zullen vallen. Zodoende dienen ook deze bedrijven actief de wallets en transacties te analyseren. Mensen die bijvoorbeeld Bitcoins willen kopen of verkopen dienen zich te identificeren aan de hand van identiteitsdocumenten en mogelijk wordt er ook gevraagd over inkomen, herkomst van geld en Bitcoins en wat de bestemming is. Er zal van iedere klant een risicoprofiel opgesteld moeten worden en elke transactie zal worden gemonitord en gecontroleerd. Bitonic, één van de eerste Bitcoin handelsbeurzen in Nederland, ziet dergelijke wetgevingen als een beperking van de financiële vrijheid van burgers:

“Het recht op privacy wordt door regels van anti-witwas en terrorisme financiering altijd op de tweede plaats gezet en zo creëer je uiteindelijk een politiestaat. Wij zijn natuurlijk gebonden aan de Nederlandse wet en zullen daaraan gehoor geven, maar wij maken ons zorgen over de verstrekkende effecten op korte en lange termijn. De nieuwe regels en verplichtetransactiemonitoring gelden voor álle klanten en álle bedragen en dat beperkt de financiële vrijheid van burgers.” (2019)

De KYC documenten worden momenteel veelal bewaard op gecentraliseerde servers van meerdere partijen. Als je een hypotheek wil afsluiten, dien je bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens te overleggen aan je hypotheekadviseur en kunnen deze worden gedeeld met de hypotheekverstrekker en de bank. Dit vergroot het risico op gegevensinbreuken.

De unbanked

Al bovenstaande zaken leiden tot langere en duurdere procedures en slechtere dienstverlening voor klanten. Misschien wel de schrijnendste consequentie is dat daardoor minder mensen een bankrekening kunnen openen. Dit betreft vooral de armste mensen in de samenleving, omdat zij vanwege de hoge operationele kosten niet interessant zijn voor financiële instellingen. De mensen zonder bankrekening worden ook wel de unbanked genoemd. Volgens de World Bank Group (2017) zijn er ongeveer 1,7 miljard mensen unbanked. De verwachting is dat cryptowallets op termijn een oplossing zullen bieden voor veel van deze mensen. Je kunt immers gratis bijvoorbeeld Bitcoin wallets creëren.

Who are financially excluded

Opheldering over Facebooks nieuwe cryptomunt, de Libra

Na zich jarenlang afzijdig te hebben gehouden van de cryptowereld zal een consortium van grote ondernemingen en social impact organisaties, onder leiding van Facebook, binnenkort hun entree maken. Afgelopen week heeft Facebook meer details gegeven over de toekomstige cryptomunt, de Libra, die in de eerste helft van 2020 zal worden geïntroduceerd door het consortium. De Libra White Paper is onlangs bekend gemaakt en beschrijft de Libra als een cryptomunt met lage volatiliteit die zal draaien op de Libra blockchain. Uiteraard volgt het Saxion Blockchain lectoraat het nieuws omtrent Libra goed en is er intern een interessante discussie gaande over wat de Libra teweeg zal brengen in zowel de crypto- als de financiële wereld.

Wat volgt is een beschrijving van Libra met daarna een elftal voorspellingen over wat Libra teweeg zal brengen.

Doel van Libra
Het doel is om van Libra een stabiele munt te maken die is gebouwd op een goed beveiligd en stabiele open-source blockchain. Open-source betekent dat de broncode openbaar wordt gemaakt en iedereen dus de code kan inzien. Om de munt stabiel te houden zal het volledig gedekt worden door Libra reserves – een mandje van reële activa zoals bank deposito’s en kortlopende overheidsobligaties in de volgende valuta: USD, GBP, EUR en JPY. In dat opzicht is Libra vergelijkbaar met de Special Drawing Rights (SDRs) die door het Internationaal Monetair Fonds is ingevoerd in 1969 om andere reserves van deelnemende landen aan te vullen. SDRs zijn ook gekoppeld aan een mandje van verschillende valuta, namelijk de USD, EUR, CNY, JPY en GBP.

De reden om het te koppelen aan een collectie van verscheidene activa is om de koersschommelingen minder afhankelijk te maken van één activa. Deze activa zullen worden gehouden over een globaal netwerk van beheerders. Hierdoor zal Libra genieten van de voordelen van stabiele traditionele overheidsgeld en de voordelen van cryptogeld. Zo zal Libra op een veilige manier tegen lage transactiekosten vrijwel onmiddellijk kunnen worden overgemaakt naar zowel binnen- als buitenland.

De hoop is dat financiële diensten beter en goedkoper worden en op die manier toegankelijker zijn voor iedereen.

Overwegingen voor de inrichting van de Libra blockchain
De Libra blockchain is ontwikkeld met de volgende drie vereisten in het achterhoofd:

 1. Het moet op te schalen zijn naar miljarden accounts met een hoge transactieverwerking en snelheid.
 2. De fondsen en financiële data dienen sterk beveiligd te zijn.
 3. Het moet dusdanig flexibel zijn dat het toekomstige innovaties aan het netwerk en de financiële dienstverleningen mogelijk maakt.

Hiervoor is er gekozen om:

 • een nieuwe programmeertaal, genaamd Move, te introduceren. Het doel van Move is om het ontwikkelen van “smart contracts” en transactie logica op de blockchain veiliger te maken, dus met minder risico’s dat de software ontwikkelaar fouten in de code schrijft die leiden tot onvoorziene bugs en ongewenst gedrag van de software.
 • Daarnaast is er gekozen voor een Byzantine Fault Tolerance consensus protocol dat geschikt is voor een hoge transactieverwerking, weinig netwerk vertraging heeft en energie efficiënter is dan het “Proof of Work” consensus mechanisme van bijvoorbeeld Bitcoin. Het consensus protocol is de set aan regels die bepaalt hoe er binnen een blockchain netwerk consensus wordt bereikt over de juiste staat van de blockchain en wat de voorwaarden zijn voor een transactie om te worden goedgekeurd.
 • Verder is de blockchain volgens de White Paper pseudoniem en biedt het gebruikers de mogelijkheid om meerdere adressen aan te maken die niet gelinkt worden aan hun wereldse identiteiten.

De Libra Association
De Libra Association zal worden gedragen door een consortium van ongeveer 100 founding members. Deelnemers zijn onder andere PayPal, Mastercard, Visa, Spotify, Uber en Ebay. Om in het consortium te komen hebben zij $10 miljoen moeten bijleggen voor de Libra Reserve. Daarnaast zitten er ook social impact organisaties bij als Women’s World Banking en Kiva. De deelnemers van het consortium zullen Libra Investment Token (LIT) krijgen waarmee zij kunnen deelnemen in de governance van de Libra Association. Het is ook mogelijk dat ze in LIT worden beloond voor het onderhouden van de blockchain en voor het verifiëren van de transacties.

Libra association

De Libra Association zal de Libra Reserve managen ten gunste van de stabiliteit en groei van de Libra economie. De rente die wordt verkregen op de Libra reserves zullen worden gebruikt om de kosten te dekken. De Libra Association zal de enige partij zijn die nieuwe Libra kan creëren en vernietigen. Nieuwe Libra wordt gecreëerd wanneer geautoriseerde resellers Libra hebben gekocht van de Libra Association met fiat geld om de nieuw uitgegeven Libra te dekken. Libra zal alleen worden vernietigd wanneer de geautoriseerde resellers hun Libra verkopen aan de Libra Association in ruil voor de onderliggende activa. De Libra Reserve acteert hierdoor als de “buyer of last resort”. Het beleid van de Libra Association kan alleen worden gewijzigd als er een meerderheid is bereikt onder de deelnemers. Hoeveel consensus er zal moeten worden bereikt is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk hoeveel consensus er dient te worden bereikt om een transactie goed te keuren. Naar verwachting is dat net als bij de meeste andere Byzantine Fault Tolerance protocollen 67% consensus nodig is voor de goedkeuring van transacties.

Een ander doel van de Libra Association is om een standaard te ontwikkelen voor open digitale identiteiten. Dergelijke identiteiten zijn volgens de Libra Association een voorwaarde voor financiële inclusie.

Permissioned blockchain
Dat niet iedereen de blockchain kan draaien op hun eigen computer, betekent dat het een permissioned blockchain is. Echter, is het de bedoeling dat ze binnen 5 jaar de transitie inzetten naar een permissionless omgeving waardoor iedereen ook een node kan draaien om zo het netwerk te helpen onderhouden.

Calibra wallet
Libra zal worden geïmplementeerd in het ecoysteem van Facebook en dus ook in zulke applicaties als Messenger, Whatsapp en Instagram. De wallet waarin Libra zal worden bewaard heet de Calibra wallet.

Wat zal Libra tot gevolgen hebben?
Het is lastig te voorspellen wat de gevolgen van Libra zullen zijn voor de crypto- en financiële wereld, zeker ook omdat nog niet alle details over Libra bekend zijn. Toch zijn er een elftal voorspellingen die ik momenteel al durf te maken. Het valt nog maar te bezien of ze ook zullen uitkomen.

 1. De Libra blockchain zal niet volledig neutraal en grensoverschrijdend zijn. De reden is dat ze zich zullen houden aan nationale regel- en wetgevingen. Zo zal het onwaarschijnlijk zijn dat de Libra Association het transactieverkeer met landen waarop sancties staan, als bijvoorbeeld Iran, goed gaat keuren.
 2. De Libra blockchain zal concurreren met banken en fintech bedrijven. Het zal innovatieve financiële producten introduceren en voor het faciliteren van Libra transacties zullen geen banken en payment service providers nodig zijn. Al met al zal het ervoor zorgen dat mensen kunnen genieten van betere, goedkopere en snellere financiële diensten. Zo zouden bijvoorbeeld autoritjes met Über en muziek op Spotify betaald kunnen worden in Libra zonder tussenkomst van derde partijen.
 3. Libra concurreert met centrale banken. Libra zou de vraag naar nationale valuta kunnen ondermijnen, iets wat centrale banken en nationale overheden niet zullen accepteren. Kort na de aankondiging van Libra zijn er al zorgen geuit door bijvoorbeeld Franse en Russische overheidsleden dat Libra hun nationale financiële systeem zou kunnen ondermijnen. Daarnaast kan het ook moeilijker worden voor centrale banken om kapitaalvlucht te voorkomen. Onlangs zijn er ook stemmen opgegaan in de Verenigde Staten om de ontwikkeling van Libra (tijdelijk) een halt toe te roepen om te voorkomen dat het gaat concurreren met de USD. Het is dus nog allerminst zeker dat Libra zal worden uitgerold in de eerste helft van 2020.
 4. Libra zal op gespannen voet komen met wet- en regelgeving en hierdoor ook aantonen dat de huidige financiële wet- en regelgeving gedateerd is. De roep naar duidelijker regelgeving met betrekking tot cryptomunten zal groeien.
 5. Libra zal laten zien dat diegenen die zeggen dat cryptomunten niet interessant zijn en dat het alleen blockchain is dat belangrijk is fout zitten. Cryptomunten zullen een enorme stimulans zijn in de adoptie van blockchain net zoals e-mail dat was geweest voor het internet.
 6. Libra zal concurreren met stablecoins. Stablecoins zijn cryptomunten die gekoppeld zijn aan producten met een stabiele waarde. Denk hier bijvoorbeeld aan de USD, de EUR en edelmetalen als goud. Stablecoins die momenteel bestaan zijn tether (USDT), gemini dollar (GUSD), bit.USD en Coinbase dollar (USDC).
 7. Het is onduidelijk hoe de Libra Association zal omgaan met de privacy van hun gebruikers. Ik verwacht dat er privé informatie zal moeten worden overhandigd om gebruik te mogen maken van de Libra wallet, maar dit is nog hoogst onduidelijk omdat er aan de ene kant wordt gezegd dat digitale identiteit een voorwaarde is, maar aan de andere kant ook dat gebruikers meerdere wallet adressen kunnen aanmaken die niet gelinkt kunnen worden aan hun identiteiten. Daarnaast is het ook nog de vraag hoe het consortium om zal gaan met de transactiedata. Zij zullen, omdat zij een node kunnen draaien op de Libra blockchain, alle transactiegegevens makkelijk inzien.
 8. De mensen die het meest zullen profiteren van Libra zullen de mensen zijn die in ontwikkelingslanden wonen en voor wie er nog een grote barrière bestaat om deel te kunnen nemen aan de financiële wereld. De laagdrempeligheid van Libra zal een geschenk zijn voor de unbanked die een mobiele telefoon en internetverbinding hebben.
 9. De maatschappelijke discussie over wat geld is zal verder worden aangezwengeld. Er zal meer scepticisme ontstaan rondom nationale valuta waarbij mensen meer overtuigd raken van de voordelen van privaat geld, met name cryptomunten.
 10. Daarnaast zullen meer mensen in aanraking komen met cryptomunten en daardoor beter geëduceerd geraken over de voordelen die blockchain biedt.
 11. Op de lange termijn zullen mensen zoeken naar alternatieven die betrouwbaar zijn en buiten de controle van overheden vallen. Dat zullen cryptomunten zijn die in tegenstelling tot de Libra wel volledig open, publiekelijk, grensoverschrijdend, neutraal en resistent zijn tegen censuur. Deze munten zullen op lange termijn dus profiteren van Libra.

Conclusie
Libra is een zeer interessante ontwikkeling wat ten goede zal komen voor zowel de crypto- als de financiële wereld. Het consortium dat de Libra Association uitmaakt heeft momenteel al een groot bereik van meer dan 2,5 miljard mensen waardoor adoptie van financiële instrumenten op de blockchain in een stroomversnelling kan komen. Gebruikers zullen tegen lage kosten vrijwel onmiddellijk transacties kunnen uitvoeren. De mensen die het meest gebaat zullen zijn van Libra zijn mensen die momenteel moeilijk tot geen toegang krijgen tot financiële dienstverlening. Dit zijn voornamelijk mensen uit ontwikkelingslanden. Uiteindelijk zal Libra ook leiden tot meer adoptie van cryptomunten die in tegenstelling tot Libra volledig open, publiekelijk, grensoverschrijdend, neutraal en resistent zijn tegen censuur zoals Bitcoin.

 

Serey.io een decentraal social media platform in Cambodja

Blockchain is de technologie die de wereld op veel vlakken kan (of gaat) veranderen. Het scala aan toepassingen is ondenkbaar en op gebied van adoptie is er ook nog veel winst te behalen. Buiten onze westerse wereld is er ook een enorme vraag naar de toepassingen van blockchain. In deze serie kaart ik enkele blockchainprojecten aan, die er op dit moment al in Cambodja worden toegepast. Ik leef namelijk enkele maanden in dit achtergebleven land. Ondanks dat, valt ook hier de toename van het blockchain-gebaseerd denken op. Ook in de armere (onderontwikkelde) landen is de vraag naar blockchain enorm! Het eerste platform dat in deze serie aan bod komt is Serey.

Lees verder op: https://www.blockchainstories.com/2018/11/20/blockchain-serey-een-decentraal-social-media-platform/

Waarom politici Baudet demoniseren

Woorden zijn net een wapen die een ander krachteloos kunnen maken. Net als in een vuurgevecht waarin de één een ander onschadelijk stelt door als eerste een vuurwapen te pakken, zo ook heeft de eerste die een label kan plakken op de ander al gauw de bovenhand in een woordgevecht.

Daarom proberen eikels een ander simplistisch weg te zetten als “racist”, “fascist”, “sexist”, “homofoob” etc. in een discussie. Maar dit is niets minder dan een vorm van valse verontmenselijking. Racisten, fascisten, sexisten en homofoben zijn fundamenteel kwaadaardig. Zo kwaadaardig dat wij niet meer naar ze hoeven te luisteren. De minderwaardige ander is dan niet menselijk genoeg meer om mee in discussie te treden. Zijn mond is dan, zogezegd, gesnoerd.

Dat verklaart waarom politici Baudet maar al te graag demoniseren. De gespeelde morele verontwaardiging is lachwekkend. Wat een stel laaghartige eikels!

Nietzsche over nivellering

Op mijn laatste werkdag bij EMS vandaag, heb ik Voorbij Goed En Kwaad van Nietzsche gekregen van collega’s. Ben zojuist deze geweldige citaat tegengekomen in het boek:

“Men moet de slechte smaak het met velen eens te willen zijn laten varen. ‘Goed’ is niet meer goed als de buurman dat woord in de mond neemt. En hoe zou er een ‘gemeengoed’ kunnen bestaan! Het woord is in tegenspraak met zichzelf: wat gemeenschappelijk kan zijn heeft nooit veel waarde. In laatste instantie moeten de zaken zijn zoals ze zijn en altijd geweest zijn: de grote dingen blijven voorbehouden voor de groten, de afgronden voor de diepen, de tederheden en huiveringen voor de verfijnden en, kort en goed, alles wat zeldzaam is voor de zeldzamen.”

Nietzsche - against leveling